WORK     INFO

Grafisch — Ontwerp
—  & —  Typetjes

Hallo! Johnny 
is de naam

Graphic — Design
—  & —  Types

Hi! The name
is Johnny

Grafisch ontwerper gevestigd in Zuid-Nederland. Beschikbaar voor typografische oplossingen op maat en samenwerkingen op vrijwel elk gebied van ontwerp.
Graphic designer based in the south of the Netherlands. Available for tailor-made typographic solutions and collaborations in basically any field of design.
Johnny Brankaert

♥ Paper ◼ Pixels
✒ Letters ▲ Graphics
Socials

Facebook / Instagram
LinkedIn or ☞
Contact details

+31(0)6 41 968 100 
hello@johnnybrankaert.nl